Hội An bãi bỏ một số quy định liên quan đến dịch vụ lưu trú

TP Hội An vừa có văn bản bãi bỏ một số quy định về kinh doanh dịch vụ lưu trú để phù hợp với các quy định hiện hành và tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động dịch vụ lưu trú kinh doanh thuận lợi.

Theo đó, bãi bỏ quy trình kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất của các cơ sở lưu trú trước khi hoạt động kinh doanh. Các cơ sở lưu trú có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch.

Hội An
Khu Phố Cổ Hội An

Cụ thể, trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoạt động kinh doanh phải thông báo về thời điểm bắt đầu kinh doanh với Sở VH-TT&DL; trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh phải nộp hồ sơ đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở VH-TT&DL.

Bãi bỏ quy định các cơ sở lư trú phải thành lập doanh nghiệp nếu có quy mô kinh doanh trên 10 phòng. Các cơ sở lưu trú phải thành lập doanh nghiệp nếu thường xuyên sử dụng trên 10 lao động theo quy định…

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Quảng Nam, tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 228 hộ kinh doanh lưu trú homestay với tổng số 891 phòng, chiếm hơn 10% tổng số phòng lưu trú trên địa bàn tỉnh; tốc độ tăng bình quân hàng năm trong vòng 3 năm qua đạt 44%, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động.

Trong năm 2016, lượng khách lưu trú đạt 100 nghìn lượt, chiếm khoảng 7,5% lượng khách lưu trú tại Quảng Nam; doanh thu từ dịch vụ này cũng đạt khoảng 35 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015; công suất sử dụng phòng ước đạt 43%…

Hội An
Thả Hoa Đăng

zalo-icon