Trang chủ Tags Thả Hoa Đăng

Tag: Thả Hoa Đăng

Hội An bãi bỏ một số quy định liên quan đến dịch vụ lưu trú

TP Hội An vừa có văn bản bãi bỏ một số quy định về kinh doanh dịch vụ lưu trú để phù hợp với...